Útvar sociálnej terapie

Útvar sociálnej terapie ponúka klientom v individuálnej a skupinovej práci nasledovné činnosti:  

Rozvoj sociálnych zručností a sociálna integrácia

 • nakupovanie
 • využívanie verejných služieb (kaderník, pošta, knižnice apod.)
 • návšteva kultúrnych podujatí
 • pravidelné komunitné sedenia


Pracovná rehabilitácia

 • práca v textilnej dielni: ručné šitie, šitie na stroji, vyšívanie, maľba na textil, tkanie kobercov
 • maľovanie na sklo
 • práca s keramickou hlinou
 • výroba šperkov z FIMO hmoty, navliekanie korálok
 • základné sebaobslužné činnosti: pranie, žehlenie, skladanie prádla, varenie a pečenie v kuchynke

Umelecká činnosť

 • hudobná produkcia: spev s klavírom, spev s gitarou, hra na rytmické nástroje
 • tanec ľudový, moderný
 • výtvarné techniky: maľba na plátno, na textil, na sklo, kresba tušom, koláž

Relaxácia a uvoľňovacie aktivity

 • cvičenie na fitloptách
 • psychorelaxácia


Udržiavanie a zlepšovanie kognitívnych schopností

 • „Univerzita každého veku“: základy trívia, vedomostné hry.