Aktuálne z diania v DSS Rozsutec

Etický kódex zamestnancov DSS Rozsutec

Nájdete nás na sociálnej sieti Facebook

Rok 2023

Aktuálne voľné pracovné miesta otvoríte kliknutím na tento odkaz

Rok 2021

V župnom Domove sociálnych služieb Rozsutec znela cimbalová muzika

Takto vyzeral Pestrý deň v župnom Domove sociálnych služieb Rozsutec

Nenápadní hrdinovia, pre ktorých je povolanie poslaním. Župa udelila ocenenia v sociálnej oblasti

Zariadenia sociálnych služieb Rozsutec a Integra sa stretli na spoločnej opekačke

Letná opekačka v Líščom údolí

Profesor Krčméry a „Infekcie medzi nami“ v DSS Rozsutec

Opatrenia v súvislostí s COVID - 19 sú ZRUŠENÉ

Pokyn pre návštevy - platný od 22.9.2021

Pokyn pre návštevy - platný od 20.8.2021

Pokyn pre návštevy - platný od 20.5.2021

Pokyn pre návštevy - platný od 12.4.2021

Krízový plán DSS Rozsutec - aktualizovaný k 8.12.2020

Najúčinnejšou zbraňou proti koronavírusu je prevencia

Pokyny pre návštevy DSS Rozsutec

Krízový plán DSS Rozsutec

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ohorením COVID-19 - šiesta aktualizácia

Nový informačný portál v súvislostí s koronavírusom

Ako si správne umývať ruky

Povinne nosenie rúšok na úrade BSK

Oznam v súvislostí s preventívnymi epidemiologickými opatreniami

Prerušenie prevádzky pre prijímateľov na týždennom a ambulantnom pobyte

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Zákaz hromadných podujatí

Izolácia v domácom prostredí

Rozhodnutie o zákaze návštev

Rok 2020

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: špeciálne vydanie

Čierno-biele posedenie v Rozsutci

Pestrý deň v Domove sociálnych služieb Rozsutec

Domov sociálnych služieb Rozsutec má nový oddychový areál

Seminár zodpovednosť za riziko v sociálnych službách

V DSS Rozsutec sme otvárali oddychovo-technický areál

Domov sociálnych služieb Rozsutec pripravil milé podujatia pre svojich klientov

Rozprávania zo Santiaga

Rok 2019

Podporené projekty Nadáciou SPP v DSS Rozsutec

Vernisáž Barbary Lebenshart – Tomanovej v galérii úradu

Klienti z Rozsutca v Malkia Parku

Bubnovačka v DSS Rozsutec

Pestrý deň na Partizánskej lúke mal 10. výročie

Opekačka na Dúbravskej Hlavici 2019 s dobrovoľníčkami z Markízy

Majáles v DSS Rozsutec

Videli ste našu novú stránku na facebooku?

Aktualizovali sme našu fotogalériu

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: Zimné vydanie

Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách

Rok 2018

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 10-11/2018

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 09/2018

Úrodný rok s Nadáciou SPP a klientov DSS Rozsutec

Kreatívne spojenie s Nadáciou VÚB

Odborný seminár „Klient – náš rovnocenný partner

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 08/2018

Záhradná slávnosť v DSS Rozsutec

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 07/2018

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 06/2018

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 05/2018

Pestrý deň 2018 na Partizánskej lúke

Odmeny v DSS sú dvojnásobné pre rok 2018

Budeme rekonštruovať starú kotoľňu na novú tvorivú dieľňu

Opekačku na Dúbravskej Hlavici podporila Nadácia Pontis

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 04/2018

Legendárny Letecký deň Dubová - boli sme súčasťou

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 03/2018

Hranice a spolupráca na pracovisku

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 02/2018

Aktualizovali sme našu fotogalériu za rok 2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 01/2018

Rok 2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 19/2017

Ako hodnotíme v Rozsutci vzdelávanie

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 18/2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 17/2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 16/2017

Časopis Furmančan na výlete od DSS Rozsutec: špeciálne číslo

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 15/2017

Pestrý deň pre ľudí s postihnutím na Partizánskej lúke

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 14/2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 13/2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 12/2017

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 11/2017

Finisáž výstavy Barbory Tomanovej z DSS Rozsutec

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 10/2017

Vaše 2% z dane môžete venovať aj nám

Naši klienti pomohli poupratovať Centrum rodiny v Dúbravke

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 9/2017

Aktualizovali sme našu fotogalériu za rok 2016

Rok 2016

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 8/2016

Na štedrý deň našich klientov navštívil pán predseda BSK Ing. Pavol Frešo

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 7/2016

Vianočný koncert v Zichyho paláci

Vernisáž výstavy výšiviek Ruženky Rafaelovej

Ocenenia v sociálnej oblasti za rok 2016

Kurz nenásilnej komunikácie a mediácie pre zamestnancov DSS Rozsutec

Kraj pokračuje v rekonštrukciách

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 6/2016

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 5/2016

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 4/2016

Záhradná slávnosť v DSS Rozsutec

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 3/2016

Časopis Furmančan na výlete od DSS Rozsutec: špeciálne číslo

Stavba "nášho" priechodu pre chodcov Hodonínska - Pod násypom je po 9 rokoch realitou

Aktualizovali sme našu fotogalériu

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 2/2016

Časopis Furmančan od DSS Rozsutec: 1/2016

Siedmy Pestrý deň na Partizánskej lúke

Barborina autorská výstava v Lidickej galérii

Dobrovoľníci v Rozsutci položili dlažbu

Nový časopis DSS Rozsutec – pilotné číslo

Vzťahová väzba – prednáška v DSS Rozsutec

Kurz riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie v DSS Rozsutec

Rok 2015

Výstavy a tvorba klientov DSS Rozsutec na konci roka 2015

Workshop pre Lamač

Pestrý deň pre klientov Bratislavského a Žilinského kraja

Kurz riešenia konfliktov v DSS Rozsutec

Fašiangy v DSS Rozsutec

Rok 2014

Vermisáž výstavy Barbary z Rozsutca v Pállfyho paláci

Záhradná slávnosť v DSS Rozsutec

Pestrý deň v Rozsutci a na Partizánskej lúke

Dobrovoľníci z firmy DELL v Rozsutci

Odborný seminár v DSS Rozsutec Hranice práce s klientom

Rok 2013

Majáles v Domove sociálnych služieb Rozsutec

Seminár o vzťahovej väzbe

Valentínsky karneval v DSS Rozsutec a výstava v Pálffyho paláci

Benefičný koncert pre Rozsutec v Lamači s Darinkou Laščiakovou

Rok 2012

Zmenu nosí v sebe aj Rozsutec

V Rozsutci školenie o práci s dobrovoľníkmi

Barbora Tomanová a Imrich Szász z DSS Rozsutec vystavujú v Modre

Majáles v Rozsutci

Hasiči a záchranári v Rozsutci

V Rozsutci si vymenili skúsenosti o sexualite

V Rozsutci Medzinárodný divadelný festival Umenie spája národy

Rok 2011

Bratislavský kraj podporil OZ Nádej pre Rozsutec

14.6.2011: Pestrý deň klientov z krajských DSS

7.9.2011: Záhradná slávnosť v DSS a ZPB ROZSUTEC

AV Mobilita a DSS Rozsutec stavajú spolu mosty

Bratislavský kraj podporil OZ Nádej pre Rozsutec

DSS Rozsutec pozýva na Vianočný benefičný koncert

Mikuláš v DSS a ZPB Rozsutec

Vianočný benefičný koncert DSS a zariadenia podporovaného bývania Rozsutec

Rok 2010

Pestrý deň pre klientov DSS Bratislavského kraja

25.10.2010: Prvé podporované bývanie v rámci novej Koncepcie sociálnych služieb

26.10.2010: Výstava Barbary Tomanovej z DSS Rozsutec v Dunajskej Lužnej

Rok 2009

2.12.2009: Zima a sneh v uliciach mesta alebo teplá večera a nocľah pod strechou

23.6.2009: Umelci DSS Rozsutec vystavuju v musique club galerie v Modre

24. – 26.8.2009: Umenie spája národy

20.11.2009: Úspech klientky DSS Rozsutec prekonal hranice Slovenska

12.12.2009: Nadácia VÚB podporila výtvarné projekty DSS Rozsutec

Rok 2008

15.11.2008: Nocľah i teplá večera pre ľudí bez prístrešia

4.9.2008: V DSS Rozsutec bola Záhradná slávnosť