O nás

Výročné správy:

Naše zariadenie sociálnych služieb vzniklo 1. júla 1998 ako Zariadenie chráneného bývania pre ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím a duševnými poruchami v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Bratislave a od 1. júla 2002 prešlo pod pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja.

Postupne boli do zariadenia prijímaní mladí dospelí klienti s vyššou mierou podpory, preto bol v zariadení v r. 2000 zriadený aj domov sociálnych služieb.

Správa o činnosti:

 • Za roky 2009 – 2013
 • Za roky 2014 – 2017
 • Zariadenie je umiestnené v menšej jednoposchodovej budove, ktorá bola postavená na začiatku 70. rokov minulého storočia ako zariadenie staveniska a budova pôvodne slúžila ako ubytovňa pre robotníkov, ktorí stavali diaľnicu do Prahy. Budova je umiestnená v neobývanej časti Lamača v trojuholníku medzi diaľnicou a železničnou traťou.

  Súčasťou budovy je krásny zelený dvor, ktorý využívame v lete na záhradné slávnosti, majálesy a stretnutia s príbuznými, priateľmi klientov i so susedmi z lamačskej komunity. V susedstve zariadenia sú záhrady a malé firmy, sídliace v rodinných domoch.

  Za sociálnym, kultúrnym a pracovným vyžitím, našťastie, musíme vyjsť z DSS do centra Lamača alebo do centra Bratislavy, čím získavame iný pohľad na seba i svet a nechtiac tak sebe i iným pomáhame k lámaniu bariér medzi svetom ľudí s postihnutím a bez postihnutia.

  Organizačnou zložkou Domova sociálnych služieb Rozsutec bolo do r. 2003 aj Krízové centrum pre matky v ťažkej sociálnej situácii a do 30.6.2010 aj Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti na Hontianskej ul. č. 16, ktoré slúžilo dvadsiatim deťom rodičov, ktorí sa o svoje deti nemohli z prechodného dôvodu postarať.

  Rozhodnutím Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja bola budova na Hontianskej č. 16 vyčlenená pre podporované bývanie pre klientov s nižšou mierou podpory a vyšším stupňom samostatnosti.

  V októbri 2010 sme v nej s veľkou chuťou našich kolegov a očakávaním klientov pripravili prirodzenejší a relatívne samostatný domov dvanástim klientom z nášho domova sociálnych služieb.

  Za veľmi krátky čas sme s finančnou pomocou Ing. Viery Zavřelovej urobili rekonštrukciu vnútorných priestorov, vybavili izby nábytkom podľa priania klientov a prispôsobili priestory zariadenia pre samostatný život klientov. Klienti sa pod dohľadom nášho personálu dokázali postarať o svoju domácnosť, uchádzať sa o miesto na trhu práce, učili sa zmysluplne využívať svoj voľný čas a aktívne pracovali na svojom vzdelávaní. Fungujúce Zariadenie podporovaného bývania prevzal od 1. januára 2013 iný správca.