Nádej pre Rozsutec, o. z.

OZ Nádej pre Rozsutec je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá svojou činnosťou podporuje dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, duševnými a kombinovanými poruchami. Cieľom nášho občianskeho združenia je presadzovať práva, záujmy a potreby týchto ľudí, starať sa o ich životné podmienky, aby boli porovnateľné s rovesníkmi v intaktnej populácii.

K úlohám nášho občianskeho združenia patrí organizovanie kultúrnych, spoločenských, rekreačno-poznávacích a športových aktivít, ktoré umožňujú integráciu a inklúziu našich klientov do spoločnosti. Ďalej podporujeme našich klientov pri nácviku ich pracovných návykov a chceme im pomôcť pri uchádzaní sa o pracovné miesto, podporujúc ich pocit prospešnosti.

Financie, ktoré naše občianske združenie Nádej pre Rozsutec dostane z 2% daní, využívame na:

  1. začleňovanie ľudí, ktorí sú znevýhodnení mentálnym postihnutí a duševným ochorením, do bežného života;
  2. realizáciu kultúrnych, rekreačno-poznávacích a športových aktivít, ktoré podporia integráciu našich klientov. Každoročne organizujeme športovú akciu Pestrý deň na Partizánskej lúke, Záhradnú slávnosť, na ktorej sa naši klienti predvedú svojím tanečným a speváckym vystúpením. Dvakrát sme zorganizovali Medzinárodný divadelný festival Umenie spája národy, kde majú možnosť ľudia s postihnutím zo Slovenska i zo zahraničia predviesť svoje dramatické umenie širokej verejnosti. Umelecky nadaným klientom organizujeme každoročne výstavy ich obrazov. Predvianočné obdobie naši klienti spríjemňujú komunite Lamač, v ktorej žijeme, vianočným benefičným koncertom, na ktorom sa okrem našich klientov predstavia aj známi umelci;
  3. vytvorenie dobrovoľníckeho programu, prostredníctvom ktorého majú naši klienti ďalších známych, s ktorými môžu tráviť voľný čas a umožní im to skvalitniť svoje vzťahy i svoj život;
  4. organizovanie seminárov a odborných podujatí ako napr. seminár o podporovanom bývaní, deinštitucionalizácii, sexualite ľudí s postihnutím a pod.

Práca vo voľnom čase v občianskom združení Nádej pre Rozsutec obohacuje nielen našich pracovníkov, ale aj príbuzných a rodičov klientov, ktorí radi pomôžu dobrou radou, nápadmi, ale i konkrétnou užitočnou pomocou na podujatí pre klientov. Výsledkom je radosť zo spoločného diela, ktoré všetkých zúčastnených učí, obohacuje, zjednocuje a vnútorne buduje.