Naši sponzori

Ďakujeme za podporu, spoluprácu a pomoc
všetkým odborníkom, partnerom,
kolegom a dobrovoľníkom

Právnické osoby

DB Schenker, Dalmacíni, Dedoles, s.r.o., zamestnanci DHL Freight, Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka, HARTMAN - RICO spol. s.r.o., Miestny úrad Lamač, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Mestské lesy v Bratislave, Nadácia Pontis, Nadácia SPP, Nadácia ZSE, OHL ŽS SK, a.s., OZ Dowina, OZ Nádej pre Rozsutec, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec, SEW - Eurodrive, Sk s.r.o., Slovenský červený kríž Miletičova 59 Bratislava, ZUŠ Eugena Suchoňa Dúbravka, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Odborníci a jednotlivci

Džodla Pavol, Schőnmotlová Veronika, Bertová Silvia, Bogárová Božená, Bohunická Lenka, Buchtová Alojzia, Cangár Miroslav, Čechová Anna, Greguš Ján, Holúbková Soňa, Filípek Matej, Havaj Juraj, Horváthová Zuzana, Jánošíková Zuzana, PhDr. Kolesárová Alena, Kročilová Soňa, Kutka Vladimír, Lacková Monika, Lipa Peter ml., Marek Marcel Török, Mihály Juraj, Očenášová Lenka, Ordódy Dionýz, Paulenová Barbora, Polák Michal, Pozsgayová Alena, Pyszková Daniela, Remžíková Lucia, Szász Imrich, Šterbatý Juraj, Šlechtová Judita, Špaček Ján, Šramko Peter.Logo Bratislava


MČ Bratsilava - Lamač

Nadácia Pontis

Dedoles s.r.o.

Nadácia ZSE

MPSVaR

DB Schenker


Nadácia SPP


AV Mobilita


Nadácia Orange

Logo Heppy