Naši sponzori

Ďakujeme za podporu, spoluprácu a pomoc
všetkým odborníkom, partnerom,
kolegom a dobrovoľníkom

Právnické osoby

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec, DB Schenker, Dalmacíni, zamestnanci DHL Freight, Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka, Miestny úrad Lamač, Mestské lesy v Bratislave, Nadácia SPP, OZ Dowina, OZ Nádej pre Rozsutec, Slovenský červený kríž Miletičova 59 Bratislava, ZUŠ Eugena Suchoňa Dúbravka.

Odborníci a jednotlivci

Džodla Pavol, Schőnmotlová Veronika, Bertová Silvia, Bogárová Božená, Bohunická Lenka, Buchtová Alojzia, Cangár Miroslav, Čechová Anna, Greguš Ján, Holúbková Soňa, Filípek Matej, Havaj Juraj, Horváthová Zuzana, Jánošíková Zuzana, Kročilová Soňa, Kutka Vladimír, Lacková Monika, Lipa Peter ml., Mihály Juraj, Očenášová Lenka, Ordódy Dionýz, Paulenová Barbora, Polák Michal, Pyszková Daniela, Szász Imrich, Šterbatý Juraj, Šlechtová Judita, Špaček Ján, Šramko Peter.DB Schenker


Nadácia SPP


AV Mobilita


Nadácia Orange

Logo Heppy