Projekty

V roku 2017 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt Opora pre Dianku (Nadácia SPP)

Nadácia SPP – Program Opora, klientka Dianka; podpora záľuby klientky v pečení a jej aktívne učenie nemčiny pri hľadaní receptov aj v nemeckom jazyku. Projekt bol podporený sumou 290,00 Eur.

2. Projekt Opora pre Miška (Nadácia SPP)

Nadácia SPP – Program Opora, klient Michal a jeho pomôcky na podporu relaxácie - nákup relaxačných pomôcok pre prijímateľa a jeho nácvik každodenného pokoja a relaxu. Projekt bol podporený sumou 270,00 Eur.

3. Projekt Zážitkovka (Miestny úrad Lamač)

MÚ Lamač - Zážitkovka - projekt podporil stretávanie sa skupiny klientov, v ktorej sa klienti spoznávajú v nových situáciách, rozvíjajú svoju schopnosť spolupráce, navzájom sa podporujú a učia sa na seba reagovať novými spôsobmi. Projekt bol podporený sumou 100,00 Eur.

4. Projekt Naše mesto (Nadácia Pontis)

Nadácia Pontis - Projekt Naše Mesto. Dobrovoľníci vymaľovali veľkú spoločenskú miestnosť, dielničku a kabinet terapeutov. Prijímatelia si vybrali farby a pomáhali pri sťahovaní a upratovaní priestorov po maľovaní. Projekt stmelil zamestnancov, ktorí projekt vymysleli a spolu s dobrovoľníkmi zrealizovali. Projekt bol podporený sumou 50,00 Eur na maliarske farby a maliarske štetce.

5. Projekt Kreatívne činnosti v komunitnom centre (Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava)

Projekt Kreatívne činnosti v komunitnom centre podporil Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava. Klienti DSS Rozsutec a návštevníci komunitného centra si budú môcť vyskúšať spolu s našimi klientmi arteterapeutické aktivity, pletenie košíkov, šitie a vyšívanie tak, že aj budúci rok budú môcť pracovať so zakúpeným materiálom. Projekt bol podporený sumou 500,00 Eur.

6. Projekt Podpora našich klientov (OZ Nádej pre Rozsutec)

OZ Nádej pre Rozsutec podporila tento rok našich klientov celkovou sumou 1.620,21 Eur, ktoré boli použité na výlety pre klientov, na Majáles, Pestrý deň, Záhradnú slávnosť, Radničkine trhy, krúžky klientov a vianočné darčeky klientov DSS Rozsutec.

7. Projekt Bezpečné podlahy (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo v našom zariadení v r. 2017 projekt Bezpečné podlahy. Vďaka nemu sa naši klienti môžu tešiť príjemnému a bezpečnému prostrediu, vyhovujúcemu pohybu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Projekt bol podporený sumou 10.000,00 Eur, sumou 1.720,66 Eur prispel Bratislavský samosprávny kraj.

V roku 2016 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt Maliarska výstava klientky (Galéria Lidice)

Galéria Lidice otvorila dňa 30. marca 2016 novú sezónu maliarskou výstavou našej klientky Barbory Tomanovej; výstava niesla názov jedného z vystavovaných obrazov Lidická matka. Tento obraz naša maliarka Barbara po skončení výstavy venovala do stálej zbierky Galérie Lidice. Výstava bola otvorená do konca júna 2016. S organizáciou výstavy našej maliarke významne pomohla jej dlhoročná priateľka pani Alena Kolesárová – Ličková, ktorá bola v septembri 2016 ocenená na Bratislavskom samosprávnom kraji za dobrovoľníctvo v odbore filantropia. Galéria Lidice podporila projekt sumou 11.600,00 Kč.

2. Projekt Opora pre dvoch klientov (Nadácia SPP)

Nadácia SPP nám prostredníctvom programu Opora umožnila realizovať podporu individuálneho plánu jednej z našich klientov. Klientka R. už viac ako pol roka vyšíva krásne výšivky a v novembri mala aj vernisáž niektorých obrazov, ktoré vyšila. Jej práca ju napĺňa a realizuje sa tak v činnosti, ktorá ju baví. Projekt bol podporený sumou 420,00 Eur.

3. Projekt Arteterapeutické aktivity (Miestny úrad Lamač)

Miestny úrad Lamač podporil arteterapeutické aktivity našich klientov finančnou čiastkou, vďaka ktorej môžeme každý týždeň tento rok s klientmi rozvíjať ich kreativitu a prehlbovať ich sebapoznanie na skupinových stretnutiach. Projekt bol podporený sumou 100,00 Eur.

4. Projekt Zveľadenie okolia nášho zariadenia (Nadácia Pontis)

Vďaka projektu Nadácie Pontis uskutočnilo 6 dobrovoľníkov z ING Bank veľký kus práce, ktorou zveľadili okolie zariadenia DSS Rozsutec. Projekt bol podporený sumou 50,00 Eur, z ktorého boli kúpené pracovné nástroje.

5. Projekt Čistička odpadových vôd (Bratislavský samosprávny kraj)

V roku 2016 sa s podporou Bratislavského samosprávneho kraja podarilo zrealizovať v našom Domove sociálnych služieb dôležitý stavebný projekt – čističku odpadových vôd a odkanalizovanie objektu. Projekt významne pomohol našim ubytovaným klientom i ekologickému spracovaniu odpadov.

6. Projekt Podpora našich klientov (OZ Nádej pre Rozsutec)

OZ Nádej pre Rozsutec podporila tento rok našich klientov celkovou sumou 1.569,23 Eur, ktoré boli využité na permanentky na plaváreň, turistické palice, rekondičný pobyt, záhradnú hojdačku, Pestrý deň, Záhradnú slávnosť a vianočné darčeky pre klientov.

V roku 2015 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt Úprava zelene (Zamestnanci a klienti DSS Rozsutec)

V jarných mesiacoch marec, apríl, máj zorganizovali zamestnanci DSS Rozsutec brigády na úpravu zelene na dvore a v okolí budovy, s cieľom vytvoriť klientom príjemné prostredie a pripraviť jarnú zeleň. Celkovo sa stretli štyrikrát a to v dňoch 18.03.2015, 25.03.2015, 14.04.2015 a 12.05.2015. Úprava a čistenie svahu prilákala aj klientov, ktorí sa ochotne zapojili do jarnej úpravy areálu.

2. Projekt Naše mesto (Nadácia Pontis)

Dňa 12.06.2015 v rámci projektu Naše mesto, ktorý zorganizovala Nadácia Pontis, piati dobrovoľníci z firmy Johnson & Schenker pomohli upraviť zeleň v našom zariadení DSS Rozsutec. Projekt bol podporený sumou 50,00 Eur, z ktorých boli zakúpené pracovné pomôcky na úpravu zelene.

3. Projekt Opora pre Helenku a Patrika (Nadácia SPP)

Nadácia SPP v rámci programu Opora podporila v r. 2015 dva naše projekty pre dvoch konkrétnych klientov. Podporenej klientke Helenke tento projekt umožnil starať sa o vlastné kvety v zariadení, podporený klient Paťko vďaka projektu maľuje na tričká, čo je jeho obľúbená činnosť. Celkom Nadácia SPP tieto dva projekty podporil sumou 350,00 Eur.

4. Projekt Masážne kreslo pre klientov (Schenker)

Firma Schenker našim klientom prostredníctvom programu Zlatá rybka venovala masážne kreslo v sume 500,00 Eur.

5. Projekt Kreatívne činnosti (Miestny úrad Lamač)

Miestny úrad Lamač podporil projekt Kreatívne činnosti sumou 100,00 Eur, vďaka ktorému naši zamestnanci zorganizovali dňa 20.08.2015 v Kine Lamač 4 workshopy – tvorivé dielne pre lamačskú komunitu. V Kine sa v tento deň zastavili deti s rodičmi i starými rodičmi a pri maľovaní na sklo nás podporil aj starosta MČ Lamač Ing. Peter Šramko.

6. Projekt Priechod pre chodcov (Magistrát hl. mesta Bratislava)

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a jeho hlavná dopravná inžinierka Ing. Tatiana Kratochvílová zabezpečila, aby mohol byť z rozpočtu hl. mesta Bratislavy zabezpečený priechod pre chodcov na križovatke Hodonínska – Pod násypom tak, aby sa naši klienti mohli dostať bezpečne na druhú stranu cesty cez rušnú križovatku. Generálny investor Bratislavy zabezpečil projektovú dokumentáciu na priechod, ktorý veľmi pomôže ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím dostať sa do Mestskej časti Lamač.

7. Projekt Opravená príjazdová komunikácia (Bratislavský samosprávny kraj)

V roku 2015 dal opraviť Bratislavský samosprávny kraj príjazdovú komunikácie k nášmu zariadeniu, čo našim klientom pomohlo pri vychádzkach zo zariadenia.

8. Projekt Podpora klientov (OZ Nádej pre Rozsutec)

OZ Nádej pre Rozsutec podporila tento rok našich klientov celkovou sumou 1577,22€ Eur, ktoré boli použité na kúpu biolampy, spoločenské aktivity klientov ako karneval, Pestrý deň, Záhradnú slávnosť, ale aj krúžok šitia, rekondičný pobyt a vianočné darčeky klientov.

V roku 2014 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt Parková úprava (OZ Nádej pre Rozsutec)

Projekt Parková úprava DSS Rozsutec podporilo OZ Nádej pre Rozsutec. Bol vypracovaný projekt na výsadbu kríkov a zelene v areáli DSS Rozsutec. Projekt podporil klientov a zamestnancov v úprave zelene, ku ktorej sa pripojili aj rodičia Adama Pyszka a vysadili kríky v areáli DSS Rozsutec. Projekt bol podporený sumou 150,00 Eur.

2. Projekt Úprava zelene (Nadácia Pontis)

Nadácia Pontis v rámci firemného dobrovoľníctva ponúkla 8 dobrovoľníkov z firmy Dell, ktorí dňa 13.júna 2014 pomohli upraviť zeleň v areáli DSS Rozsutec. Dobrovoľníci vyčistili svah a vyčistili okolie budovy DSS Rozsutec. Projekt bol podoprený sumou 50,00 Eur na pracovné pomôcky.

3. Projekt Podpora klientov (OZ Nádej pre Rozsutec)

OZ Nádej pre Rozsutec podporila tento rok našich klientov celkovou sumou 1556,01 Eur, ktoré boli použité na zabezpečenie Pestrého dňa a Záhradnej slávnosti, na keramický krúžok, na zakúpenie podsedákov a boxu na podsedáky, na rekondičný pobyt a na vianočné darčeky pre klientov.

V roku 2013 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt IPRO Roman (Nadácia SPP)

Náš klient Roman je študentom praktickej školy a jeho snom je stať sa záhradníkom. Prostredníctvom nadácie SPP bol podporený jeho projekt, vďaka ktorému si mohol zadovážiť pracovné oblečenie, pracovné náradie a bylinky, ovocné kríky a stromy, ktoré spolu s ďalšími klientmi domova sociálnych služieb nasadil a staral sa o ne. Roman rastliny polieval, trhal okolo nich burinu a z byliniek, ktoré nasadil pripravoval klientom sypaný čaj aj počas zimných mesiacov.Mal tak možnosť nadobudnúť zručnosti a skúsenosti, ktoré bude môcť využiť na odbornom učilišti, ktorého študentom bude od budúceho školského roka. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 300 €.

2. Projekt IPRO Anička (Nadácia SPP)

Klientka Anička bola podporená v jej záujmových činnostiach. Veľmi rada každé ráno cvičí a počúva hudbu od svojich obľúbených interpretov. Anička má vďaka podpore jej individuálneho plánu nové pomôcky na cvičenie aj DVD nosiče, podľa ktorých sa učí cvičiť ďalšie cviky. Táto činnosť ju baví a venuje sa jej každú stredu. Je tak podporovaný jej psychomotorický rozvoj a posilňuje svoje zdravie. Spolu s ďalšími klientmi má možnosť počúvať CD nosiče na novom CD prehrávači, ktoré si vybrala podľa svojho vkusu. Počúvanie hudby jej prináša príjemný pocit a začala pri ňom vyšívať. Projekt podporila Nadácia SPP sumou 270 €.

3. Projekt Kuchynka našich seniorov (Orange)

Vďaka projektu Kuchynka našich seniorov sa nám podarilo zútulniť miestnosť, v ktorej sa kuchynka nachádzala. Nakúpili sme pomôcky, ktoré sú v kuchyni potrebné a klienti ich využívajú pri pečení a príprave jednoduchších pokrmov. Klienti tak získali príležitosť opäť uplatňovať svoje skúsenosti a schopnosti pri príprave pokrmov a ďalej podporovať svoje zručnosti. Klienti trávia radi čas v novej kuchyni. Zútulnili si ju aj obrazmi,ktoré si sami namaľovali o rozmiestnili. Prostredníctvom rekonštrukcie kuchynky sme spoločne zútulnili prostredie klientov, aby sa čo najviac podobalo prostrediu, v akom zvyknú žiť ich rovesníci v bežnej populácii. Projekt podporila Nadácia Orange sumou 510 €.

4. Projekt Schodisková plošina (MPSVaR)

Dňa 10. decembra 2013 sme mohli dať nainštalovať v našom zariadení pre imobilných klientov schodiskovú plošinu, ktorú sumou 8.000,00 Eur podporilo MPSVaR, sumou 3.520,00 Eur BSK, spolu 11.520,00 Eur

5. Projekt Farebné Vianoce (Nadácia Orange)

Pod stromčekom koncom roka potešil kolega našu maliarku Barborku Tomanovú maliarskymi potrebami v rámci projektu, ktorý Nadácia Orange podporila sumou 100 Eur.

6. Projekt Vianočné darčeky (DHL Freight)

Aj tento rok urobili zamestnanci DHL Freight prostredníctvom našej kolegyne radosť našim ľuďom s postihnutím, na ktorých si z príbuzných už nemá kto spomenúť, a darovali klientom sumu 350,00 Eur na vianočné darčeky, ktoré našim klientom pohladili dušu.

V roku 2012 sme realizovali tieto projekty:

1. Projekt Umelec Beďo (Nadácia SPP)

Nadácia SPP podporila v grantovom programe Opora nášho klienta Béďa sumou 800 Eur a uskutočňuje sa od mája do konca októbra 2012. Aktivity v rámci projektu sme naplánovali tak, aby klient mohol vystavovať svoje maľby na vlastnej výstave a aktívne tvoriť svoj individuálny rozvojový plán. Vďaka financiám z projektu si mohol Beďo kúpiť fotoaparát a bude môcť nafotiť obrázky, ktoré potom sám dokáže verne namaľovať a prezentovať ich na výstave, ktorú navštívia jeho známi a priatelia.

2. Projekt Angličtina pre Gabiku (Nadácia SPP)

Projekt Angličtina pre Gabiku sa môže uskutočniť tiež vďaka podpore Nadácie SPP a grantovému programu Opora, ktorý umožňuje Gabike rozvíjať prácu na individuálnom pláne rozvoja svojej osobnosti. Podpora vo výške 260€ umožní našej klientke študovať anglický jazyk na jazykovej škole a kúpiť si potrebné učebnice a knihy. Navštevovanie kurzu angličtiny rozširuje Gabikinu jazykovú kompetenciu, umožňuje jej aktívne komunikovať v angličtine, čo denne aj využíva, vďaka jazyku môže spoznávať nových ľudí v medzinárodnom meradle, čo výrazne obohatí jej vnútorný svet a zvýši kvalitu života.

3. Projekt Sušička ovocia v zdravej kuchyni (Nadácia Orange)

Projekt Sušička ovocia v zdravej kuchyni uskutočňujeme s podporou grantu Nadácie Orange – Prekročme spolu bariéry v sume 240€. Naši klienti budú nakupovať ovocie, naučia sa ho krájať, ukladať do sušičky ovocia a potom budú sušené ovocie ponúkať na spoločenských akciách, ktoré každoročne v Rozsutci a mimo neho organizujeme. Sú to výstavy obrazov našich klientov, majáles, záhradná slávnosť či vianočný benefičný koncert, alebo na obľúbených aktivitách našich klientov ako sú Lamačské hody a Radničkine trhy. Aktívna účasť klientov na projekte im umožní rozvíjať svoje motorické a sebaobslužné zručnosti a poskytne pocit sebarealizácie, čo zvýši ich pocit sebaúcty.

4. Projekt Medzinárodný projekt (Heppy)

Štyria terapeuti z nášho Domova sociálnych služieb ROZSUTEC sa zapojili do medzinárodného projektu HEPPY, ktorý vychádza z dvoch prístupov. Ide o naratívny prístup, ktorý umožňuje terapeutom zlepšiť individuálny prístup ku klientovi a starostlivosť o klienta. Druhý prístup vychádza z rodičovskej pedagogiky, ktorý hovorí o poznaní rodiny klienta, vďaka čomu môžu terapeuti lepšie porozumieť osobnému príbehu klienta. Účasťou na tomto projekte by sme radi lepšie porozumeli našim klientom a poskytli im čo najkvalitnejšiu sociálnu službu.

5. Projekt Staviame spolu mosty (AV Mobilita)

Naša umelecky nadaná klientka Barbara Tomanová bola aj tento rok pozvaná zapojiť sa do projektu Staviame spolu mosty, ktorý vyhlásila nezisková organizácia AV Mobilita. Zmyslom projektu je zviditeľnenie umelcov so zdravotným znevýhodnením, aby spolu so svojimi tútormi, už známymi umelcami vytvorili spoločné dielo, prezentovali ho na putovných výstavách a najlepšie diela vydražili na aukcii. V minulom roku bolo spoločné dielo Barbary Tomanovej a maliarky Aleny Kolesárovej úspešne prezentované a vydražené v aukcii, preto ju pozvali aj tento rok do II. ročníka projektu.

6. Projekt Otvorenie sveta imobilným občanom (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporilo v r. 2012 náš projekt Otvorenie sveta imobilným občanom dotáciou 21.800 € na zakúpenie 9 miestneho vozidla s hydraulickou plošinou s ukotvením invalidného vozíčka, čo umožní imobilným občanom zapojiť sa okrem kultúrneho života i do bežného života prostredníctvom ich aktívnej účasti – návšteva lekára, návšteva štátnych a verejných inštitúcií, nákupy podľa vlastných požiadaviek, čo motivuje občanov s postihnutím začať sa o seba lepšie starať a mať chuť žiť.