12.04.2016 Prednáška o vzťahovej väzbe s doc. Haštom

  • IMG_1729
  • IMG_1731
  • IMG_1732