Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2023: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
z285 Výkon služby zodpovednej osoby GDPR REAL J&H Group, Herlianska 4, 82102 Bratislava 45687773 27.1.2023 nová zmluva
z286 Technologický servis ČOV Aquatec VFL, s.r.o., Továrenská 4054-49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 30.1.2023 nová zmluva
z287 Odvoz prebytočného kalu Aquatec VFL, s.r.o., Továrenská 4054-49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 30.1.2023 nová zmluva
z288 Licenčná zmluva IRESOFT, s.r.o., CEJL 37-62, 60200 BRNO 26297850 30.1.2023 nová zmluva
z290 Poskytovanie stravovcích služieb CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava 46323279 30.1.2023 nová zmluva
d125 Grantový program OPORA Nadácia SPP, Mlynské nivy 44-a, 82511 Bratislava 31818625 20.4.2023 darovacia zmluva
z291 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 29.06.2023 nová zmluva
d126 Notebook 3 kusy OZ LenDo, Landererova 7866-12, 81109 Bratislava 51273730 30.6.2023 darovacia zmluva
d127 Finančný dar na aktivity ALLEN&OVERTY, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109 Bratislava 35857897 7.8.2023 darovacia zmluva
d128 Finančný dar na aktivity klientov Peter Marian Jakabek _ 17.7.2023 darovacia zmluva
d129 Materiálny dar pre klientov Koľko Lásky o.z., Rezidenčná ulica 775-43, 90050 Hrubá Borša 54147336 19.12.2023 darovacia zmluva