Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2013: zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy

*ZOZNAM 2013*

Zmluva d035/2013

Zmluva d036/2013

Zmluva d037/2013

Zmluva d038/2013

Zmluva d039/2013

Zmluva d040/2013

Zmluva d041/2013

Zmluva d042/2013

Zmluva d043/2013

Zmluva d044/2013

Zmluva d045/2013

Zmluva d046/2013

Zmluva d047/2013

Zmluva d048/2013

Zmluva d049/2013

Zmluva 001/2013

Zmluva 002/2013

Zmluva 003/2013

Zmluva 004/2013

Zmluva 005/2013

Zmluva 006/2013

Zmluva 007/2013

Zmluva 008/2013

Zmluva 009/2013

Zmluva 010/2013

Zmluva 011/2013

Zmluva 012/2013

Zmluva 013/2013

Zmluva 014/2013

Zmluva 015/2013

Zmluva 016/2013

Objednávky

*ZOZNAM 2013*

Objednávka 001

Objednávka 002

Objednávka 003

Objednávka 004

Objednávka 005

Objednávka 006

Objednávka 007

Objednávka 008

Objednávka 009

Objednávka 010

Objednávka 011

Objednávka 012

Objednávka 013

Objednávka 014

Objednávka 015

Objednávka 016

Objednávka 017

Objednávka 018

Objednávka 019

Objednávka 020

Objednávka 021

Objednávka 022

Objednávka 023

Objednávka 024

Objednávka 025

Objednávka 026

Objednávka 027

Objednávka 028

Objednávka 029

Objednávka 030

Objednávka 031

Objednávka 032

Objednávka 033

Objednávka 034

Objednávka 035

Objednávka 036

Objednávka 037

Objednávka 038

Objednávka 039

Objednávka 040

Objednávka 041

Objednávka 042

Objednávka 043

Objednávka 044

Objednávka 045

Objednávka 046

Objednávka 047

Faktúry

Faktúra 001/2013

Faktúra 002/2013

Faktúra 003/2013

Faktúra 004/2013

Faktúra 005/2013

Faktúra 006/2013

Faktúra 007/2013

Faktúra 008/2013

Faktúra 009/2013

Faktúra 010/2013

Faktúra 011/2013

Faktúra 012/2013

Faktúra 013/2013

Faktúra 014/2013

Faktúra 015/2013

Faktúra 016/2013

Faktúra 017/2013

Faktúra 018/2013

Faktúra 019/2013

Faktúra 020/2013

Faktúra 021/2013

Faktúra 022/2013

Faktúra 023/2013

Faktúra 024/2013

Faktúra 025/2013

Faktúra 026/2013

Faktúra 027/2013

Faktúra 028/2013

Faktúra 029/2013

Faktúra 030/2013

Faktúra 031/2013

Faktúra 032/2013

Faktúra 033/2013

Faktúra 034/2013

Faktúra 035/2013

Faktúra 036/2013

Faktúra 037/2013

Faktúra 038/2013

Faktúra 039/2013

Faktúra 040/2013

Faktúra 041/2013

Faktúra 042/2013

Faktúra 043/2013

Faktúra 044/2013

Faktúra 045/2013

Faktúra 046/2013

Faktúra 047/2013

Faktúra 048/2013

Faktúra 049/2013

Faktúra 050/2013

Faktúra 051/2013

Faktúra 052/2013

Faktúra 053/2013

Faktúra 054/2013

Faktúra 055/2013

Faktúra 056/2013

Faktúra 057/2013

Faktúra 058/2013

Faktúra 059/2013

Faktúra 060/2013

Faktúra 061/2013

Faktúra 062/2013

Faktúra 063/2013

Faktúra 064/2013

Faktúra 065/2013

Faktúra 066/2013

Faktúra 067/2013

Faktúra 068/2013

Faktúra 069/2013

Faktúra 070/2013

Faktúra 071/2013

Faktúra 072/2013

Faktúra 073/2013

Faktúra 074/2013

Faktúra 075/2013

Faktúra 076/2013

Faktúra 077/2013

Faktúra 078/2013

Faktúra 079/2013

Faktúra 080/2013

Faktúra 081/2013

Faktúra 082/2013

Faktúra 083/2013

Faktúra 084/2013

Faktúra 085/2013

Faktúra 086/2013

Faktúra 087/2013

Faktúra 088/2013

Faktúra 089/2013

Faktúra 090/2013

Faktúra 091/2013

Faktúra 092/2013

Faktúra 093/2013

Faktúra 094/2013

Faktúra 095/2013

Faktúra 096/2013

Faktúra 097/2013

Faktúra 098/2013

Faktúra 099/2013

Faktúra 100/2013

Faktúra 101/2013

Faktúra 102/2013

Faktúra 103/2013

Faktúra 104/2013

Faktúra 105/2013

Faktúra 106/2013

Faktúra 107/2013

Faktúra 109/2013

Faktúra 110/2013

Faktúra 111/2013

Faktúra 112/2013

Faktúra 113/2013

Faktúra 114/2013

Faktúra 115/2013

Faktúra 116/2013

Faktúra 117/2013

Faktúra 118/2013

Faktúra 119/2013

Faktúra 120/2013

Faktúra 121/2013

Faktúra 122/2013

Faktúra 123/2013

Faktúra 124/2013

Faktúra 125/2013

Faktúra 126/2013

Faktúra 127/2013

Faktúra 128/2013

Faktúra 129/2013

Faktúra 130/2013

Faktúra 131/2013

Faktúra 132/2013

Faktúra 134/2013

Faktúra 135/2013

Faktúra 136/2013

Faktúra 137/2013

Faktúra 138/2013

Faktúra 139/2013

Faktúra 140/2013

Faktúra 141/2013

Faktúra 142/2013

Faktúra 143/2013

Faktúra 145/2013

Faktúra 146/2013

Faktúra 147/2013

Faktúra 148/2013

Faktúra 149/2013

Faktúra 150/2013

Faktúra 151/2013

Faktúra 152/2013

Faktúra 153/2013

Faktúra 154/2013

Faktúra 155/2013

Faktúra 156/2013

Faktúra 157/2013

Faktúra 158/2013

Faktúra 159/2013

Faktúra 160/2013

Faktúra 161/2013

Faktúra 162/2013

Faktúra 163/2013

Faktúra 164/2013

Faktúra 165/2013

Faktúra 166/2013

Faktúra 167/2013

Faktúra 168/2013

Faktúra 169/2013

Faktúra 170/2013

Faktúra 171/2013

Faktúra 172/2013

Faktúra 173/2013

Faktúra 174/2013

Faktúra 175/2013

Faktúra 176/2013

Faktúra 177/2013

Faktúra 178/2013

Faktúra 180/2013

Faktúra 181/2013

Faktúra 182/2013

Faktúra 183/2013

Faktúra 184/2013

Faktúra 185/2013

Faktúra 186/2013

Faktúra 187/2013

Faktúra 188/2013

Faktúra 189/2013

Faktúra 190/2013

Faktúra 191/2013

Faktúra 192/2013

Faktúra 193/2013

Faktúra 194/2013

Faktúra 195/2013

Faktúra 196/2013

Faktúra 197/2013

Faktúra 198/2013

Faktúra 199/2013

Faktúra 200/2013

Faktúra 201/2013

Faktúra 202/2013

Faktúra 203/2013

Faktúra 204/2013

Faktúra 205/2013

Faktúra 206/2013

Faktúra 207/2013

Faktúra 208/2013

Faktúra 209/2013

Faktúra 210/2013

Faktúra 211/2013

Faktúra 212/2013

Faktúra 213/2013

Faktúra 214/2013

Faktúra 215/2013

Faktúra 216/2013

Faktúra 217/2013

Faktúra 218/2013

Faktúra 219/2013

Faktúra 220/2013

Faktúra 221/2013

Faktúra 222/2013

Faktúra 223/2013

Faktúra 224/2013

Faktúra 225/2013

Faktúra 226/2013

Faktúra 227/2013

Faktúra 228/2013

Faktúra 229/2013

Faktúra 230/2013

Faktúra 231/2013

Faktúra 232/2013

Faktúra 233/2013

Faktúra 234/2013

Faktúra 235/2013

Faktúra 236/2013

Faktúra 237/2013

Faktúra 238/2013

Faktúra 239/2013

Faktúra 240/2013

Faktúra 241/2013

Faktúra 242/2013

Faktúra 243/2013

Faktúra 244/2013

Faktúra 245/2013

Faktúra 246/2013

Faktúra 247/2013

Faktúra 248/2013

Faktúra 249/2013

Faktúra 250/2013

Faktúra 251/2013

Faktúra 252/2013

Faktúra 253/2013

Faktúra 254/2013

Faktúra 255/2013

Faktúra 256/2013

Faktúra 257/2013

Faktúra 258/2013

Faktúra 259/2013

Faktúra 260/2013

Faktúra 261/2013

Prieskumy trhu

Pozri Rok 2013: Prieskumy trhu