Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2024: Objednávky

Číslo Dátum Predmet Dodávateľ Ičo Cena
001 03.01.2024 Odborná publikácia PSDOMOV, sro, Klemensova 34, 010 01 Žilina 51108178 81,60€
002 10.01.2024 Zverejnenie pracovnej ponuky Alma Career Slovakia, Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35800861 237,60€
003 19.01.2024 Online školenie Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 00602311 96,00€
004 22.01.2024 Servis a revízie hasiacich prístrojov HAS-MAX Július Májik, Ul. Na Predmostí 884-1, 949 01 Nitra 41438426 213,58€
005 25.01.2024 Seminár PAM Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7-C, 821 09 Bratislava 36237337 96,00€
006 29.01.2024 Bariérový systém AJ Produkty, Galvanyho 7-B, 821 04 Bratislava 36268518 33,60€
007 09.02.2024 Zverejnenie pracovnej ponuky Alma Career Slovakia, Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35800861 118,80€
008 19.02.2024 Zverejnenie pracovnej ponuky Alma Career Slovakia, Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35800861 118,80€
009 21.02.2024 Elektroinštalačné práce Juraj Smolík, Na Križovatkách 46, 821 04 Bratislava 17484154 496,86€
010 06.03.2024 Odborná literatúra preskoly.sk. s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava 51692881 85,37€
011 19.03.2024 Odborná prehliadka schodiskovej plošiny a pojazd.zdviháka SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen 36030058 300,00€
012 25.03.2024 Pracovné odevy pre zamestnancov PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o., Na stanice 16, 010 09 Žilina 43909159 1374,31€
013 08.04.2024 Čistiace prostriedky PgDr. Gabriela Spišáková Majster Papier, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 530,90€
014 10.04.2024 Školenie deeskalačných techník TATRA AKADÉMIA n.o., S.Chalupku 16, 971 01 Bratislava 42142946 966,00€
015 09.05.2024 Zverejnenie pracovnej ponuky Alma Career Slovakia, Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35800861 118,80€
016 09.05.2024 Oprava schodiskovej plošiny SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen 36030058 182,40€
017 10.05.2024 Servis tlačiarne Magic Print s.r.o, Roviankova 15, 851 011 Bratislava 36617661 36,00€
018 10.05.2024 Toner a valec do tlačiarne Magic Print s.r.o, Roviankova 15, 851 011 Bratislava 36617661 115,20€
019 10.04.2024 Školenie deeskalačných techník TATRA AKADÉMIA n.o., S.Chalupku 16, 971 01 Bratislava 42142946 92,00€
020 20.05.2024 Prací prášok Hegleintner Service Center, Diaľničná cesta 27, 930 01 Senec 35840790 346,20€

Zoznam zverejnených dokumentov