Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2013: prieskumy trhu

Zverejnené Číslo Názov Pozn.
23. 7. 2013 001 Zabezpečovanie činností technika BOZP, PO, CO. Dodávateľ kancelárskych a čistiacich potrieb  
12. 8. 2013 002 Výber dodávateľa na software na sociálny program. Oznámenie  
16. 8. 2013 003 Výber dodávateľa na software na sociálny program. Výzva  
10. 9. 2013 004 Výber dodávateľa na šikmú schodiskovú plošinu. Oznámenie  
18.10. 2013 005 Výber dodávateľa na šikmú schodiskovú plošinu. Výzva  
22.10. 2013 006 Výber dodávateľa zdvíhacieho zariadenia. Oznámenie  
30.10. 2013 007 Výber dodávateľa zdvíhacieho zariadenia. Výzva  
4.11. 2013 008 Výber dodávateľa zdvíhacieho zariadenia. Výzva č.2  
7.11. 2013 009 Výber dodávateľa čistiacich a kancelárskych potrieb. Oznámenie  
18.11. 2013 010 Výber dodávateľa tonerov a kaziet. Oznámenie  
20.11. 2013 011 Výber dodávateľa čistiacich a kancelárskych potrieb. Výzva  
21.11. 2013 012 Výber dodávateľa tonerov a kaziet. Výzva  
26.11. 2013 013 Výber dodávateľa gastrolístkov. Oznámenie  
9.12. 2013 014 Výber dodávateľa gastrolístkov. Výzva