Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2014: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
143 Výkon činností v oblasti PO a BOZP Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava 11685166 09.01.2014 nová zml.
144 Výkon činností v oblasti CO Mgr.Alena Ježiková, Veľké Stankovce 713,91311 Trenčianske Stankovce 41792041 12.02.2014 nová zml.
145 Licenčná zmluva IReSoft,s.r.o.,Cejl 62,60202 Brno 26297850 30.01.2014 nová zml.
147 Zmluva o dielo BESONE,s.r.o.,Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš 44277971 24.4.2014 nová zml.
d050 Dar na Majáles O.Z.Nádej pre Rozsutec,Furmanská 4,84103 Bratislava 42170770 16.5.2014 dar. zml.
d051 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis,Zelinárska 2,82108 Bratislava 31784828 23.5.2014 dar. zml.
d052 Dar na akciu Pekný deň Obč.zdr. Nádej pre Rozsutec,Furmanská 4,84103 Bratislava 42170770 12.6.2014 dar. zml.
148 Zmluva o odbere stravy CITY GASTRO s.r.o.,Astrová 50, 82101 Bratislava 46323270 8.7.2014 nová zml.
149 Zmluva o dovoze stravy Milan Malý, Bagarova 24, 84101 Bratislava 30140234 31.7.2014 nová zml.
150 Zmluva o dovoze stravy Roman Koreň, Heľpa 683, 97668 Heľpa 34724362 31.7.2014 nová zml.
151 Zmluva o dodávkach plynu Flaga s.r.o.,Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok 34116940 25.6.2014 doda- tok
d053 Finančný dar Obč.zdr. Nádej pre Rozsutec,Furmanská 4,84103 Bratislava 42170770 28.6.2014 dar. zml.
d054 Finančný dar Obč.zdr. Nádej pre Rozsutec,Furmanská 4,84103 Bratislava 42170770 10.9.2014 dar. zml.
152 Zmluva o dielo Jozef Jurík, Wolkrova 1124/33, 85101 Bratislava 44512121 30.9.2014 nová zml.
153 Zmluva o prenájme Ľubomír Šrámek, Tešedíkova 27, 94106 Bratislava 17418593 19.11.2014 nová zml.
154 Výkon činností v oblasti PO a BOZP Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava 11685166 18.12.2014 nová zml.
d055 Finančný dar Mgr. Mária Savková neuvedené 18.12.2014 dar. zml.
155 Supervízne služby Coachingplus, o.z., Cabanova 42, 841 02 Bratislava 42127131 18.12.2014 nová zml.
156 Ukončenie Komisionárskej zmluvy LE CHECHE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava 31396674 19.12.2014 nová zml.
d056 Finančný dar Obč.zdr. Nádej pre Rozsutec,Furmanská 4,84103 Bratislava 42170770 19.12.2014 dar. zml.
157 Komisionárska zmluva LE CHECHE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava 31396674 29.12.2014 nová zml.