Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2015: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
158 Supervízne služby Mgr. Zuzana Zimová, 900 Láb 673, okr. Malacky 32073046 15.1.2015 nová zml.
159 Napojenie kanalizácie NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava 35919001 30.1.2015 nová zml.
160 Licenčná zmluva IReSoft s.r.o., Cejl 62, 60200 BRNO, ČR 26297850 6.2.2015 nová zml.
eks.001 Tonery a cartridge Vision Tech, sro., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno 46411321 5.3.2015 kúpna zml.
161 Prenájom lektora Coachingplus,OZ, Cabanova 42, 84102 Bratislava 42127131 14.3.2015 nová zml.
162 Dezinsekcia, deratizácia Ivan Juráček ml.-SDS, Lachova 9, 85103 Bratislava 41332318 9.4.2015 nová zml.
163 Výmena podlahy František Nemec STAVREM, Pezinská 22, 90301 Senec 34776125 7.5.2015 nová zml.
d057 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis,Zelinárska 2,82108 Bratislava 31784828 5.5.2015 dar. zml.
eks.002 Čistiace potreby PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava 33768897 27.5.2015 kúpna zml.
164 Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 15.6.2015 dodatok
165 Internet Slovanet,a.s., Zahradnícka 151, 82108 Bratislava 35954612 17.6.2015 nová zml.
166 Odber stravy CITY GASTRO,s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 24.6.2015 nová zml.
167 Geodetické zameranie Ing.Alena Šifrová, Znievska 28, 85106 Bratislava 40767884 30.6.2015 zml.o dielo
d058 Darovanie lampy Obč.zdr.Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 24.2.2015 dar. zml.
d059 Fin.dar na Pestrý deň Obč.zdr.Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 9.6.2015 dar. zml.
168 Projekt kanalizácia Ing.arch.Gabriel Zajíček, Horná 30, 94110 Tvrdošovce 35125578 5.6.2015 zml.o dielo
169 Dovoz stravy Milan Malý, Bagarova 24, 84101 Bratislava 30140234 30.6.2015 dodatok
170 Dovoz stravy Roman Koreň, Heľpa 683, 97668 Heľpa 34724362 30.6.2015 dodatok
171 Požičanie vozidla OZ Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 26.6.2015 nová zml.
d060 Fin.dar Schenker s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava 31327222 2.7.2015 dar. zml.
d061 Fin.dar Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 9.7.2015 dar. zml.
172 Kúpa nábytku OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 84103 Bratislava 43941664 2.9.2015 kúpna zml.
d062 Fin.dar OZ Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 7.9.2015 dar. zml.
173 Prenájom nebyt.priestoru Penzión-Reštaurácioa "U Srnčíka", Hutnícka 2, 841 10 Bratislava-Devín 35875160 23.9.2015 nová zmluva
eks.003 Čistiace potreby PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava 33768897 21.10.2015 kúpna zml.
174 Osobitné podmienky komunikačných služieb O2 Slovakia ,s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 28.10.2015 nová zmluva
175 Poskytovanie verejných služieb O2 Slovakia ,s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 28.10.2015 nová zmluva
176 Výkon technika BOZP,PO,PZS Milan Repka, Geologická 28, 821 06 Bratislava 11685166 1.11.2015 nová zmluva
177 Právne služby JUDr.Maroš Palík, Muchovo nám.12, 851 01 Bratislava 1049454142 30.11.2015 nová zmluva
178 Prenájom priestoru Ľubomír Šramek, Tešedíkova 27, 841 06 Bratislava 17418593 04.12.2015 nová zmluva
d063 Fin.dar OZ Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 15.12.2015 dar. zml.