Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2011: zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy

Zmluva 021/2011

Zmluva 021d/2011

Zmluva 022/2011

Zmluva 022d/2011

Zmluva 026/2011

Zmluva 027/2011

Zmluva 107/2011

Zmluva 108/2011

Zmluva 109/2011

Zmluva 110/2011

Zmluva 110/2011

Zmluva 111/2011

Zmluva 112/2011

Zmluva 113/2011

Zmluva 113a/2011

Zmluva 114/2011

Zmluva 114a/2011

Objednávky

objednávka 001

objednávka 002

objednávka 003

objednávka 004

objednávka 005

objednávka 006

objednávka 007

objednávka 008

objednávka 009

objednávka 010

objednávka 011

objednávka 012

objednávka 013

objednávka 014

objednávka 015

objednávka 016

objednávka 017

objednávka 019

objednávka 020

objednávka 018

objednávka 021

objednávka 022

objednávka 023

objednávka 024

objednávka 025

objednávka 026

objednávka 027

objednávka 031

objednávka 032

objednávka 033

objednávka 034

objednávka 035

objednávka 036

objednávka 037

objednávka 038

objednávka 039

objednávka 040

objednávka 041

objednávka 042

objednávka 043

objednávka 044

objednávka 045

objednávka 046

objednávka 047

objednávka 028

objednávka 029

objednávka 030

objednávka 048

objednávka 049

objednávka 050

objednávka 051

objednávka 052

objednávka 053

objednávka 054

objednávka 055

objednávka 056

objednávka 057

objednávka 058

objednávka 059

objednávka 060

objednávka 061

objednávka 062

objednávka 063

Faktúry

Faktúra 001/2011

Faktúra 002/2011

Faktúra 003/2011

Faktúra 004/2011

Faktúra 005/2011

Faktúra 006/2011

Faktúra 007/2011

Faktúra 008/2011

Faktúra 009/2011

Faktúra 010/2011

Faktúra 011/2011

Faktúra 012/2011

Faktúra 013/2011

Faktúra 014/2011

Faktúra 015/2011

Faktúra 016/2011

Faktúra 017/2011

Faktúra 018/2011

Faktúra 019/2011

Faktúra 020/2011

Faktúra 021/2011

Faktúra 022/2011

Faktúra 023/2011

Faktúra 024/2011

Faktúra 025/2011

Faktúra 026/2011

Faktúra 027/2011

Faktúra 028/2011

Faktúra 029/2011

Faktúra 030/2011

Faktúra 031/2011

Faktúra 032/2011

Faktúra 033/2011

Faktúra 034/2011

Faktúra 035/2011

Faktúra 036/2011

Faktúra 037/2011

Faktúra 038/2011

Faktúra 039/2011

Faktúra 040/2011

Faktúra 041/2011

Faktúra 042/2011

Faktúra 043/2011

Faktúra 044/2011

Faktúra 045/2011

Faktúra 046/2011

Faktúra 047/2011

Faktúra 048/2011

Faktúra 049/2011

Faktúra 050/2011

Faktúra 051/2011

Faktúra 052/2011

Faktúra 053/2011

Faktúra 054/2011

Faktúra 055/2011

Faktúra 056/2011

Faktúra 057/2011

Faktúra 058/2011

Faktúra 059/2011

Faktúra 060/2011

Faktúra 061/2011

Faktúra 062/2011

Faktúra 064/2011

Faktúra 065/2011

Faktúra 066/2011

Faktúra 067/2011

Faktúra 068/2011

Faktúra 063/2011

Faktúra 069/2011

Faktúra 070/2011

Faktúra 071/2011

Faktúra 072/2011

Faktúra 073/2011

Faktúra 074/2011

Faktúra 075/2011

Faktúra 076/2011

Faktúra 077/2011

Faktúra 078/2011

Faktúra 079/2011

Faktúra 080/2011

Faktúra 085/2011

Faktúra 114/2011

Faktúra 130/2011

Faktúra 140/2011

Faktúra 154/2011

Faktúra 160/2011

Faktúra 174/2011

Faktúra 187/2011

Faktúra 212/2011

Faktúra 241/2011

Faktúra 245/2011

Faktúra 235/2011

Faktúra 275/2011

Faktúra 279/2011

Faktúra 285/2011

Faktúra 295/2011

Faktúra 303/2011