Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2017: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
201 Servisná zmluva SPIG, s.r.o., Tulská 9227/2, 96001 Zvolen 36030058 10.1.2017 nová zml.
202 Dodatok 3 Dovoz stravy GO4, s.r.o., Slivkova 12, 82105 Bratislava 35907614 3.1.2017 dodatok
eks.006 Stravné poukážky LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o., Tomášikova23/D, 82101 Bratislava 31396674 21.2.2017 nová zml.
203 Dodatok 4 Dovoz stravy GO4, s.r.o., Slivkova 12, 82105 Bratislava 35907614 23.2.2017 dodatok
d070 Antidekubitné matrace Peter Kurhajec, Sartorisova 14, 82108 Bratislava - 23.2.2017 dar.zml.
204 Odber stravy pre klientov CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 6.4.2017 nová zml.
205 Dodatok 5 Dovoz stravy GO4, s.r.o., Slivkova 12, 82105 Bratislava 35907614 26.4.2017 dodatok
d071 Finančný dar na aktivity klientov SEW Eurodrive s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava 36252999 26.4.2017 dar.zml.
d072 Grant Naše mesto Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava 31784828 24.4.2017 dar.zml.
206 Dodatok 6 Dovoz stravy GO4, s.r.o., Slivkova 12, 82105 Bratislava 35907614 1.6.2017 dodatok
d073 Finančný dar na aktivíty klientov Anna Homolová, nezverejnené údaje uložené vo VÚB - 30.6.2017 dar.zml.
d074 Grantový prograqm Opora Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 30.5.2017 dar.zml.
d075 Fin.dar na Pestrý deň OZ Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 12.6.2017 dar.zml.
207 Odber stravy pre klientov CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 2.6.2017 nová zml.
208 Internet Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35954612 12.7.2017 nová zml.
d076 Fin.dar na Záhradnú slávnosť OZ Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 4.9.2017 dar.zml.
209 Dovoz stravy Milan Malý, Bagarova 24, 84101 Bratislava 30140234 29.9.2017 nová zml.
210 Prenájom priestoru Penzión-Reštaurácia u Srnčíka, Hutnícka 2, 841 10 Bratislava 35875160 27.9.2017 nová zml.
d077 Súbor kancelárskeho nábytku OHL ŽS SK,s.r.o., Furmanská 6, 84103 Bratislava 43941664 7.8.2017 vecný dar
211 Odber stravy pre klientov CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 21.11.2017 dodatok
212 Kúpna zmluva - unimobunky Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 308/18, 81414 Bratislava 37924443 16.11.2017 nová zml.
213 Odvoz kuchynského odpadu LADISCO, s.r.o., Kríž nad Váhom č.477, 91626 Považany 36806978 09.11.2017 dodatok
d078 Finančný dar HARTMAN-RICO, sro., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 31351361 30.11.2017 dar.zml.
d079 Finančný dar Marek Marcel Török - 6.12.2017 dar.zml.
214 Dovoz stravy Milan Malý, Bagarova 24, 84101 Bratislava 30140234 6.12.2017 dodatok
zsf001 Prenájom priestoru Ľubomír Šrámek, Tešedíkova 27, 84106 Bratislava 17418593 8.12.2017 nová zml.
215 PO,BOZP Milan Repka, Geologická 28, 82106 Bratislava 11685145 30.11.2017 dodatok
216 Dodávka elektriny ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 14.12.2017 dodatok
d080 Materiálny dar OZ Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 22.12.2017 dar.zml.
217 Odber stravy pre klientov CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 28.12.2017 dodatok