Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2012: zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy

Zmluva 115/2012

Zmluva 116/2012

Zmluva 023/2012

Zmluva 025/2012

Zmluva 026/2012

Zmluva 024/2012

Zmluva 027/2012

Zmluva 117/2012

Zmluva 118/2012

Zmluva 119/2012

Zmluva 120/2012

Zmluva 121/2012

Zmluva 122/2012

Zmluva 123/2012

Zmluva 124/2012

Zmluva 125/2012

Objednávky

objednávka 001

objednávka 002

objednávka 003

objednávka 004

objednávka 005

objednávka 006

objednávka 007

objednávka 008

objednávka 009

objednávka 010

objednávka 011

objednávka 012

objednávka 013

objednávka 014

objednávka 015

objednávka 016

objednávka 017

objednávka 018

objednávka 019

objednávka 020

objednávka 021

objednávka 022

objednávka 023

objednávka 024

objednávka 025

objednávka 026

objednávka 027

objednávka 028

objednávka 029

objednávka 030

objednávka 031

objednávka 032

objednávka 033

objednávka 034

objednávka 035

objednávka 036

objednávka 037

objednávka 038

objednávka 039

objednávka 040

objednávka 041

objednávka 042

objednávka 043

objednávka 044

objednávka 045

objednávka 046

objednávka 047

objednávka 048

objednávka 049

objednávka 050

objednávka 051

Faktúry

Faktúra 001/2012

Faktúra 002/2012

Faktúra 003/2012

Faktúra 004/2012

Faktúra 005/2012

Faktúra 006/2012

Faktúra 007/2012

Faktúra 008/2012

Faktúra 009/2012

Faktúra 010/2012

Faktúra 011/2012

Faktúra 013/2012

Faktúra 014/2012

Faktúra 015/2012

Faktúra 016/2012

Faktúra 017/2012

Faktúra 018/2012

Faktúra 019/2012

Faktúra 020/2012

Faktúra 021/2012

Faktúra 022/2012

Faktúra 023/2012

Faktúra 024/2012

Faktúra 025/2012

Faktúra 026/2012

Faktúra 027/2012

Faktúra 028/2012

Faktúra 029/2012

Faktúra 030/2012

Faktúra 031/2012

Faktúra 032/2012

Faktúra 033/2012

Faktúra 034/2012

Faktúra 035/2012

Faktúra 036/2012

Faktúra 037/2012

Faktúra 038/2012

Faktúra 039/2012

Faktúra 040/2012

Faktúra 041/2012

Faktúra 042/2012

Faktúra 043/2012

Faktúra 044/2012

Faktúra 045/2012

Faktúra 046/2012

Faktúra 047/2012

Faktúra 048/2012

Faktúra 049/2012

Faktúra 050/2012

Faktúra 051/2012

Faktúra 052/2012

Faktúra 053/2012

Faktúra 054/2012

Faktúra 055/2012

Faktúra 056/2012

Faktúra 057/2012

Faktúra 058/2012

Faktúra 059/2012

Faktúra 060/2012

Faktúra 061/2012

Faktúra 062/2012

Faktúra 063/2012

Faktúra 064/2012

Faktúra 065/2012

Faktúra 066/2012

Faktúra 067/2012

Faktúra 068/2012

Faktúra 069/2012

Faktúra 070/2012

Faktúra 071/2012

Faktúra 072/2012

Faktúra 073/2012

Faktúra 074/2012

Faktúra 075/2012

Faktúra 076/2012

Faktúra 077/2012

Faktúra 078/2012

Faktúra 079/2012

Faktúra 080/2012

Faktúra 081/2012

Faktúra 082/2012

Faktúra 083/2012

Faktúra 084/2012

Faktúra 085/2012

Faktúra 086/2012

Faktúra 087/2012

Faktúra 088/2012

Faktúra 089/2012

Faktúra 090/2012

Faktúra 091/2012

Faktúra 092/2012

Faktúra 093/2012

Faktúra 094/2012

Faktúra 095/2012

Faktúra 096/2012

Faktúra 097/2012

Faktúra 098/2012

Faktúra 099/2012

Faktúra 100/2012

Faktúra 101/2012

Faktúra 102/2012

Faktúra 103/2012

Faktúra 104/2012

Faktúra 105/2012

Faktúra 106/2012

Faktúra 107/2012

Faktúra 108/2012

Faktúra 109/2012

Faktúra 110/2012

Faktúra 111/2012

Faktúra 112/2012

Faktúra 113/2012

Faktúra 114/2012

Faktúra 115/2012

Faktúra 116/2012

Faktúra 117/2012

Faktúra 118/2012

Faktúra 119/2012

Faktúra 120/2012

Faktúra 121/2012

Faktúra 122/2012

Faktúra 123/2012

Faktúra 124/2012

Faktúra 125/2012

Faktúra 126/2012

Faktúra 127/2012

Faktúra 128/2012

Faktúra 129/2012

Faktúra 130/2012

Faktúra 131/2012

Faktúra 132/2012

Faktúra 133/2012

Faktúra 134/2012

Faktúra 135/2012

Faktúra 136/2012

Faktúra 137/2012

Faktúra 138/2012

Faktúra 139/2012

Faktúra 140/2012

Faktúra 141/2012

Faktúra 142/2012

Faktúra 143/2012

Faktúra 144/2012

Faktúra 145/2012

Faktúra 146/2012

Faktúra 147/2012

Faktúra 148/2012

Faktúra 149/2012

Faktúra 150/2012

Faktúra 151/2012

Faktúra 152/2012

Faktúra 153/2012

Faktúra 154/2012

Faktúra 155/2012

Faktúra 156/2012

Faktúra 157/2012

Faktúra 158/2012

Faktúra 159/2012

Faktúra 160/2012

Faktúra 161/2012

Faktúra 162/2012

Faktúra 163/2012

Faktúra 164/2012

Faktúra 165/2012

Faktúra 166/2012

Faktúra 167/2012

Faktúra 168/2012

Faktúra 169/2012

Faktúra 170/2012

Faktúra 171/2012

Faktúra 172/2012

Faktúra 173/2012

Faktúra 174/2012

Faktúra 175/2012

Faktúra 176/2012

Faktúra 177/2012

Faktúra 178/2012

Faktúra 179/2012

Faktúra 180/2012

Faktúra 181/2012

Faktúra 182/2012

Faktúra 183/2012

Faktúra 184/2012

Faktúra 185/2012

Faktúra 186/2012

Faktúra 187/2012

Faktúra 188/2012

Faktúra 189/2012

Faktúra 190/2012

Faktúra 191/2012

Faktúra 192/2012

Faktúra 193/2012

Faktúra 194/2012

Faktúra 195/2012

Faktúra 196/2012

Faktúra 197/2012

Faktúra 198/2012

Faktúra 199/2012

Faktúra 200/2012

Faktúra 201/2012

Faktúra 202/2012

Faktúra 203/2012

Faktúra 204/2012

Faktúra 205/2012

Faktúra 206/2012

Faktúra 207/2012

Faktúra 208/2012

Faktúra 209/2012

Faktúra 211/2012

Faktúra 212/2012

Faktúra 213/2012

Faktúra 214/2012

Faktúra 215/2012

Faktúra 216/2012

Faktúra 217/2012

Faktúra 218/2012

Faktúra 219/2012

Faktúra 220/2012

Faktúra 221/2012

Faktúra 222/2012

Faktúra 223/2012

Faktúra 224/2012

Faktúra 225/2012

Faktúra 226/2012

Faktúra 227/2012

Faktúra 228/2012

Faktúra 229/2012

Faktúra 230/2012

Faktúra 231/2012

Faktúra 232/2012

Faktúra 233/2012

Faktúra 234/2012

Faktúra 235/2012

Faktúra 239/2012

Faktúra 240/2012

Faktúra 241/2012

Faktúra 242/2012

Faktúra 243/2012

Faktúra 244/2012

Faktúra 245/2012

Faktúra 246/2012

Faktúra 247/2012

Faktúra 248/2012

Faktúra 249/2012

Faktúra 250/2012

Faktúra 251/2012

Faktúra 252/2012

Faktúra 253/2012

Faktúra 254/2012

Faktúra 255/2012

Faktúra 256/2012

Faktúra 257/2012

Faktúra 258/2012

Faktúra 259/2012

Faktúra 260/2012

Faktúra 261/2012

Faktúra 262/2012

Faktúra 263/2012

Faktúra 264/2012

Faktúra 265/2012

Faktúra 266/2012

Faktúra 267/2012

Faktúra 268/2012

Faktúra 269/2012

Faktúra 270/2012

Faktúra 271/2012

Faktúra 272/2012

Faktúra 273/2012

Faktúra 274/2012

Faktúra 275/2012

Faktúra 276/2012

Faktúra 281/2012

Faktúra 282/2012

Faktúra 283/2012

Faktúra 284/2012

Faktúra 285/2012

Faktúra 286/2012

Faktúra 287/2012

Faktúra 288/2012

Faktúra 289/2012

Faktúra 290/2012

Faktúra 291/2012

Faktúra 292/2012

Faktúra 293/2012

Faktúra 294/2012

Faktúra 295/2012

Faktúra 296/2012

Faktúra 297/2012

Faktúra 298/2012

Faktúra 299/2012

Faktúra 300/2012

Faktúra 301/2012

Faktúra 302/2012

Faktúra 303/2012

Faktúra 304/2012

Faktúra 305/2012

Faktúra 306/2012

Faktúra 307/2012

Faktúra 308/2012

Faktúra 309/2012

Faktúra 310/2012

Faktúra 311/2012

Faktúra 312/2012

Faktúra 313/2012

Faktúra 314/2012

Faktúra 315/2012

Faktúra 316/2012

Faktúra 317/2012

Faktúra 318/2012

Faktúra 319/2012

Faktúra 320/2012

Faktúra 321/2012

Faktúra 322/2012

Faktúra 323/2012

Faktúra 324/2012

Faktúra 325/2012

Faktúra 326/2012

Faktúra 327/2012

Faktúra 328/2012

Faktúra 329/2012

Faktúra 330/2012

Faktúra 331/2012

Faktúra 332/2012

Faktúra 333/2012