Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2018: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
218 Servisná zmluva ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 12.01.2018 zml.o dielo
219 Odvoz kalu z ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 12.01.2018 zml.o dielo
220 Sociálny PC program IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 60200 Brno 26297850 26.01.2018 licenčná zmluva
221 Poskytovanie stravovacích služieb CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 31.01.2018 nová zmluva
222 Projektová dokumentácia Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava 32175744 08.03.2018 dodatok
223 PO a BOZP Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava 11685166 29.03.2018 nová zml.
d081 Grant Pontis Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava 31784828 18.4.2018 darovacia zml.
eks.007 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova23/D, 82101 Bratislava 31396674 20.4.2018 nová zml.
zsf003 Prenájom priestoru Penzión-Reštaurácia u Srnčíka, Hutnícka 2, 841 10 Bratislava 35875160 25.4.2018 nová zml.
d082 Finančný dar SEW Eurodrive s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava 36252999 26.4.2018 darovacia zml.
224 GDP REAL J&H group sro.,Herlianska, 82102 Bratislava 45687773 24.05.2018 zmluva o dielo
d083 Grant Nadácie SPP Nadácia SPP, Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 31818625 21.6.2018 darovacia zml.
d084 Grant Nadácie SPP Nadácia SPP, Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 31818625 21.6.2018 darovacia zml.
d085 Grant Nadácie SPP Nadácia SPP, Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 31818625 25.6.2018 darovacia zml.
225 Činnosť zodpovednej osoby GDPR REAL J&H group sro.,Herlianska, 82102 Bratislava 45687773 25.06.2018 nová zmluva
226 Prestavba kotolne na dielňu SMM, s.r.o., J.Bottu 29/B, 91701 Trnava 50986121 22.09.2018 zml.o dielo
d086 Finančný dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 14.06.2018 darovacia zml.
d087 Finančný dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 04.09.2018 darovacia zml.
d088 Finančný dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 17.09.2018 darovacia zml.
d089 Finančný dar HARTMANN-RICO, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 31351361 23.10.2018 darovacia zml.
zsf004 Prenájom priestoru Trfick, s.r.o., Ladzianskeho 6, 831 01 Bratislava 45990751 24.10.2018 nová zml.
227 Činnosť technika IT Jozef Jurík, Wolkrova 33, 85101 Bratislava 44512121 24.10.2018 zml.o dielo
z228 Zmluva o praktickej výučbe PdF UK, Račianska 59, 81334 Bratislava 39786509 14.11.2018 zml.o spolupr.
zsf005 Prenájom priestoru Ľubomír Šrámek, Tešedikova 27, 841 06 Bratislava 17418593 26.11.2018 nová zml.
228 PO a BOZP Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava 11685166 31.12.2018 nová zml.
229 Servisná zmluva ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 20.12.2018 zml.o dielo
230 Odvoz kalu z ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 20.12.2018 zml.o dielo
d090 Finančný dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 27.12.2018 darovacia zml.