Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2021: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
d104 Grant Pomáhame SPPolu Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 04.01.2021 darovacia zmluva
z261 Odvoz kalu z ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 18.01.2021 zmluva o dielo
z262 Technologický servis ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 18.01.2021 zmluva o dielo