Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2021: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
d106 Grant Pomáhame SPPolu Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 04.01.2021 darovacia zmluva
z261 Odvoz kalu z ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 18.01.2021 zmluva o dielo
z262 Technologický servis ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 18.01.2021 zmluva o dielo
z263 Výkon PZS Haspo.Sk s.r.o., Karpatské nám 10A, 83106 Bratislava-Rača 51267918 27.01.2021 nová zmluva
z264 Cygnus licenčná zmluva IRESOFT s.r.o., Cejl 62, 60200 Brno 26297850 15.01.2021 nová zmluva
z265 Výkon zodpovednej osoby GDPR REAL J&H group s.r.o., Herlianska 4, 82102 Bratislava 45687773 28.01.2021 nová zmluva
z266 Inžinierska činnosť Dielňa Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava 32175744 08.03.2021 zmluva o dielo
d107 Finančný príspevok OPORA č.54 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 27.05.2021 darovacia zmluva
d108 Finančný príspevok OPORA č.55 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 27.05.2021 darovacia zmluva
d109 Finančný príspevok OPORA č.78 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 27.05.2021 darovacia zmluva
z267 Čiastková zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 30.06.2021 nová zmluva
d110 Poskytnutie finančnej dotácie Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám.č.9, 84103 Bratislava 00603414 07.07.2021 darovacia zmluva