Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2021: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
d106 Grant Pomáhame SPPolu Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 04.01.2021 darovacia zmluva
z261 Odvoz kalu z ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 18.01.2021 zmluva o dielo
z262 Technologický servis ČOV Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom 43874355 18.01.2021 zmluva o dielo
z263 Výkon PZS Haspo.Sk s.r.o., Karpatské nám 10A, 83106 Bratislava-Rača 51267918 27.01.2021 nová zmluva
z264 Cygnus licenčná zmluva IRESOFT s.r.o., Cejl 62, 60200 Brno 26297850 15.01.2021 nová zmluva
z265 Výkon zodpovednej osoby GDPR REAL J&H group s.r.o., Herlianska 4, 82102 Bratislava 45687773 28.01.2021 nová zmluva
z266 Inžinierska činnosť Dielňa Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava 32175744 08.03.2021 zmluva o dielo
d107 Finančný príspevok OPORA č.54 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 27.05.2021 darovacia zmluva
d108 Finančný príspevok OPORA č.55 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 27.05.2021 darovacia zmluva
d109 Finančný príspevok OPORA č.78 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 31818625 27.05.2021 darovacia zmluva
z267 Čiastková zmluva o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 30.06.2021 nová zmluva
d110 Poskytnutie finančnej dotácie Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám.č.9, 84103 Bratislava 00603414 07.07.2021 darovacia zmluva
d111 Financovanie nákladov s vystúpení cimbalovky Nádej pre Rozsutec, o.z., Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 12.08.2021 darovacia zmluva
d112 Materiálny dar na akciu Pestrý deň Dedoles, s.r.o., Za koníčkom 14, 90201 Pezinok 46706305 07.09.2021 darovacia zmluva
z268 Zabezpečovanie praktickej výučby Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava 00397865 30.09.2021 zmluva o spolupráci
z269 Dodávka vykurovacieho plynu Flaga, s.r.o., Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok 34116940 04.11.2021 nová zmluva
d113 Finančný dar na nákup vitamínov pre klientov Hartmann Rico, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 31351361 03.11.2021 darovacia zmluva
d114 Financovanie pohonných hmôt na výlety Nádej pre Rozsutec, o.z., Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 11.11.2021 darovacia zmluva
z270 Poskytovanie stravovacích služieb CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava 46323279 22.12.2021 dodatok
d115 Finančný dar Anna Haťapková 20.12.2021 darovacia zmluva
d116 Materiálny dar Život je dar, o.z., Suchohrad 162, 90064 Suchohrad 50302370 27.05.2021 darovacia zmluva
z271 Poskytovanie verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 31.12.2021 nová zmluva