Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2019: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
zz001 Zamestnanecká zmluva NN Tatry-Sympatia , dds, a.s., Jesenského4, 81102 Bratislava 35976853 21.11.2018 zml.zamest.
zz002 Zamestnanecká zmluva Stabilita, dds, a.s., Bačikova 5, 04001 Košice 36718556 26.10.2018 zml.zamest.
zz003 Zamestnanecká zmluva DDS Tatra banky, a.s.,Hdžovo nám.3, 85005 Bratislava 36291111 28.01.2019 zml.zamest.
231 Právne služby JuDr. Maroš Palík, Muchovo nám.12, 85101 Bratislava 1049454142 29.01.2019 nová zml.
232 Stravovacie služby CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 28.01.2019 nová zml.
233 Licenčná zmluva IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 60200 Brno 26297850 28.01.2019 nová zml.
d091 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 31784828 11.04.2019 darovacia zml.
234 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava 50986121 17.04.2019 nová zml.
235 Dohoda o započítaní pohľadávok SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava 50986121 06.05.2019 nová zml.
eks.008 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 82101 Bratislava 31396674 23.05.2019 nová zml.
236 Prenájom priestoru Ľubomír Šrámek, Tešedíkova 27, 84106 Bratislava 17418593 09.05.2019 nová zml.
d092 Finančný dar František Csóka, Wallgasse 12_23A,1060 Wien - 07.06.2019 darovacia zml.
d093 Finančný dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 12.06.2019 darovacia zml.
d094 Finančný dar Tomáš Kuric, Ľubovnianska 6, 85107 Bratislava - 17.06.2019 darovacia zml.
d095 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia SPP, Mlynské nivy 44_a, 82511 Bratislava 31818625 03.07.2019 darovacia zml.
d096 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia SPP, Mlynské nivy 44_a, 82511 Bratislava 31818625 03.07.2019 darovacia zml.
237 Maľovanie interiéru MAPEKA, s.r.o., Pútnická 7583_82, 84106 Bratislava 36688843 20.06.2019 zml. o dielo
238 Projektová dokumentácia Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava 32175744 01.07.2019 zml. o dielo
239 Dodatok č.2 k zmluve č.183 z 8.7.2016 Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava 32175744 08.07.2019 dodatok
240 Poskytovanie služieb v PZS Haspo.sk, s.r.o., Karpatské nám.10A, 83106 Bratislava-Rača 51267918 31.07.2019 nová zml.
d097 Fin. dar na aktivitu klientov Ing. Marek Alfäldy, Šustekova 49, 85104 Bratislava - 09.08.2019 darovacia zml.
d098 Finančný dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 16.09.2019 darovacia zml.
241 Poskytovanie služieb technika IT Jozef Jurík, Wolkrova 33, 85101 Bratislava 44512121 29.10.2019 nová zml.
242 Nájom nádrže a dodávky propánu FLAGA, s.r.o., Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok 34116940 29.10.2019 nová zml.
243 Projekt prípojky LPG Miroslav Gerši, Baničova 3, 94911 Nitra 35139064 15.11.2019 zml. o dielo
244 Poskytovanie verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 14.11.2019 nová zml.
245 Vybudovanie OTA a spevnených plôch FBT Slovakia, s.r.o., Tešedíkova 77, 84106 Bratislava 50114255 04.12.2019 zml. o dielo
d099 Finančný dar Hartmann-Rico, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 31351361 4.12.2019 darovacia zml.
zsf006 Prenájom priestoru Ľubomír Šrámek, Tešedíkova 4, 84106 Bratislava 17418593 6.12.2019 darovacia zml.
246 Dodávka elektriny ZSEEnergia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 27.11.2019 dodatok
d100 Materiálny dar O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava 42170770 30.12.2019 darovacia zml.
247 Poskytovanie stravovacích služieb CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1 E,83102 Bratislava 46323279 31.12.2019 dodatok